یکشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۸ / 20 October, 2019
آگهی عادی   -  234659

چه مدارکی برای تهیه گواهینامه SSL نیاز است ؟

   26154627
کارت شناسایی شخص درخواست دهنده جهت صدور SSL Certificate ( کارت ملی، پاسپورت یا گواهینامه ی رانندگی).
گواهی استخدام یا وکالت نامه که نشان دهنده ی ارتباط فرد درخواست دهنده با سازمان باشد.
مدارک مربوط به ثبت شرکت ( شامل روزنامه رسمی).
صورت حساب پرداخت دامنه ( در صورتی که اطلاعات دامنه در whois موجود نباشد).
https://avishost.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-ssl