یکشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۸ / 20 October, 2019
آگهی عادی   -  234704

اسلینگ سیم بکسل

   55412101
اسلینگ سیم بکسل ابزاری نهایی تهیه شده از سیم بکسل همراه با متعلقات مختلف می باشد. اسلینگ سیم بکسل را هم بصورت پرسی تولید می کنند و هم بصورت سوکت خورده. البته مواردی از اسلینگ سیم بکسل بصورت گیس بافت نیز وجود دارند که به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند. اسلینگ سیم بکسل از پرس سیم بکسل با مغزی فولاد و اغلب از دو بافت 6X36 فولاد و یا نتاب حاصل میشود و بصورت تک شاخه الی 4 شاخه مورد استفاده قرار می گیرد.
  تهران -خیابان قزوین، خیابان غفاری، جنب مسجد توتون چی پلاک 95