یکشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۸ / 20 October, 2019
آگهی عادی   -  234706

کوچینگ ایرانیان

   95118728
ما نمي دانيم ايا همه چيز در دنيا اتفاقيست يا نيست ولي مطمعنيم آشنايي شما با مجموعه مااتفاق خوبيست
برجسته ترين وباتجربه ترين مديران کشور در قالب کوچ(مربي)هاي زندگي و کسب وکار در بزرگترين مجموعه
کوچينگ منتظرشما هستند تا با همراهي هم پلي بسازيم ميان آنچه هستيد و آنچه مي خواهيد باشيد
مجموعه کوچينگ ايرانيان دروازه اي است به سوي دنياي جادويي کوچينگ وموفقيت شخصي يا کاري شما
منتظر شما هستيم
شماره تماس 02195118728
   
  پونک