یکشنبه, ۱۱ خرداد, ۱۳۹۹ / 31 May, 2020
آگهی عادی   -  234801

انحلال شرکت در اصفهان

   03132506032-09133133941-09135093941

انحلال شرکت در اصفهان را چرا به وکیل بدهم ؟ انحلال شرکت موضوع بسیار حساسی است، معمولاً افراد در موقع منحل شدن شرکت دیگر انگیزه کافی برای شرکت در جلسات مجامع عمومی را ندارند و ممکن است کلیه شرکاء در جلسه مجمع عمومی حضور نیابند؛ در این هنگام تشریفات قانونی درج آگهی دعوت از مجامع عمومی فوق العاده لازم می شود. متن آگهی دعوت و فاصله قانونی دعوت تا تشکیل جلسه مجمع عمومی انحلال شرکت، تنظیم متن صورتجلسه انحلال شرکت حاوی نکات خاصی است که باید رعایت شود و عدم رعایت آن موجب رد شدن صورتجلسه انحلال در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان و از نو آغاز شدن همه چیز می شود و این به منزله دعوت مجدد و مجمع عمومی فوق العاده مجدد می باشد که علاوه بر هزینه گزاف درج آگهی ممکن است شرکاء دیگر زیر بار حضور مجدد نرفته و کلیت انحلال شرکت زیر سوال برود. جهت یک انحلال اصولی با وکیل انحلال موسسه حقوقی فراداد گستر فربد سپاهان تماس بگیرید.

  خیابان جی نرسیده به خیابان لاهور مجتمع الماس طبقه پنجم واحد 20