دوشنبه, ۲۸ بهمن, ۱۳۹۸ / 17 February, 2020
آگهی عادی   -  235483

چسب برق عمده لاله زار و چراغ برق_۰۹۹۰۶۰۵۴۳۲۷

   ۰۹۹۰۶۰۵۴۳۲۷
تحویل لاله زار و چراغ برق
کیهان ۱۶۵۰
واندرسینا۲۶۵۰
جک اسمیت۱۶۳۰
دوکاپ۲۱۷۰
اس دبیلیو ای۲۶۲۰
الماس ۱۱۹۰
بی جی ۲۶۷۰
ساگا۲۵۲۰
داتیس جدید۳۶۰۰
تایگر۲۲۲۰
پرشین ۲۱۷۰
لیون۱۰۵۰
زنون ۲۷۵۰
وینیتیپ ژاپن۲۷۰۰
ریکو۲۶۵۰
تیواندر۲۲۵۰
دنا۲۴۰۰
وینی تیپ چین۲۰۵۰
وینیتیپ ژاپن ۲۷۲۰
ال اس ۳۵۰۰
روژتیپ ۲۸۵۰
دفتر فروش تهران ابتدای خیابان لاله زار
۰۹۹۰۶۰۵۴۳۲۷
انبار کالا تهران خیابان شوش ابتدای خیابان رجایی
۰۲۱۵۵۵۸۷۴۶۸
تحویل تهران و لاله زار
   
  تهران میدان امام خمینی ابتدای خیابان لاله زار