پنجشنبه, ۲۱ آذر, ۱۳۹۸ / 12 December, 2019
آگهی عادی   -  235934

هوزینگ هیدروکن ، شفت هوزینگ هیدروکن ، پوسته هوزینگ هیدروکن ، بلبرینگ هوزینگ هیدروکن ، دنده پینیون هیدروکن ، دنده کرانویل هیدروکن ، درپوش هوزینگ هیدروکن ، کاسه نمد هوزینگ هیدروکن ، اسپیسر هوزینگ هیدروکن ، فولی هوزینگ هیدروکن ، بوش فولی هوزینگ هیدروکن

   09123493513
قطعات هیدروکن :
قطعات هوزینگ هیدروکن : پوسته هوزینگ هیدروکن ، شفت هوزینگ هیدروکن ، شفت پینیون هیدروکن ، بلبرینگ هوزینگ هیدروکن ، بلبرینگ 7219 هوزینگ هیدروکن ، بلبرینگ 22219 هوزینگ هیدروکن ، درپوش هوزینگ هیدروکن ، کاسه نمد هوزینگ هیدروکن ، اسپیسر هوزینگ هیدروکن ، فولی هوزینگ هیدروکن ، بوش فولی هوزینگ هیدروکن ، نعلبکی بوش فولی هوزینگ هیدروکن ، پولی هوزینگ هیدروکن ، بوش پولی هوزینگ هیدروکن ، نعلبکی بوش پولی هوزینگ هیدروکن
دنده پینیون هوزینگ هیدروکن ، دنده پینیون هیدروکن
دنده کرانویل هیدروکن ، دنده کرانویل پینیون هیدروکن ، دنده پینیون کرانویل هیدروکن
انرژِی دورانی الکتروموتور توسط مجموعه هوزینگ هیدروکن به دنده کرانویل منتقل می شود. چرخش دنده کرانویل که در انتهای بوش فولادی قرار دارد باعث دوران شفت هیدروکن می شود.
دنده کرانویل و دنده پینیون و بوشهای هیدروکن به روش غرقابی روغنکاری می شود. روغن خروجی از سرد کن هیدروکن توسط لوله ای وارد سلول شده و در انتها به دو قسمت تقسیم می شود. قسمت بالایی آن توسط یک شیلنگ به ورودی لوله کنگره ای در بدنه باتم شل وصل می شود که بخشی از آن جهت روغن کاری ب