دوشنبه, ۲۹ مهر, ۱۳۹۸ / 21 October, 2019
آگهی عادی   -  235965

بیمه سامان نمایندگی شرق تهران کد 5117

   02177276085

بیمه سامان ارائه کننده بیمه های درمان انفرادی ، خانواه ، گروهی ، آتشسوزی منازل ، کارگاه ، انبار ، مسئولیت کارفرما ، کارگران ، کارمندان ، ساختمان ، بیمه های اتومبیل ثالث ، بدنه ، بیمه های عمر ، مستمری و اندوخته ساز ، بیمه زنان خانه دار ، بیمه باربری ، بیمه حوادث ، بیمه ساختمان و ابنیه
   
  رسالت ، فرجام ، نرسیده به سراج ، پلاک 460 ، ط 2 ، و 8