شنبه, ۱۶ آذر, ۱۳۹۸ / 7 December, 2019
آگهی عادی   -  236015

انجام کلیه دعاوی حقوقی و کیفری

   09133250913
انجام کلیه دعاوی حقوقی و کیفری؛

انجام کلیه دعاوی حقوقی (دعاوی ملکی و مالکیت_دعاوی ابطال و التزام به تنظیم سند رسمی_مطالبه وجه چک و مطالبات مالی و قراردادی،مطالبه وجه چک از اجرای ثبت..)

انجام کلیه دعاوی کیفری (مطالبات دیه،تصادفات رانندگی،جرایم خیانت امانت،کلاهبرداری،فروش مال غیر،جعل و استفاده از سند مجعول،معاملات صوری و...)

انجام کلیه دعاوی خانواده (دعاوی اصل نکاح و طلاق،طلاق توافقی و یک طرفه،مطالبه نفقه و مهریه،حضانت،استرداد جهیزیه و...

انجام مطالعه پرونده حقوقی و کیفری.
حق الوکاله مناسب و اقساطی
   
  بزرگمهر ابتدای هشت بهشت غربی مجتمع پزشکی فدک ط همکف واحد روبرو