دوشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۸ / 16 December, 2019
آگهی عادی   -  236099

ایست دستی چراغدار (شارژی - باطری خور)، باطوم چراغدار،چراغ پیشانی شارژی، ضربه گیر ستون

   02155584266-02155584288-09190875301-09223349803
ایست دستی چراغدار (شارژی- باطری خور)، آذرخش سولار(چراغ چشمک زن)
آینه محدب پلی کربناتابرودار در 2 سایز، باطوم چرغدار، چراغ گردان آهن ربایی کلید دار(127-247)، چراغ گردان آهن ربایی آژیر دار، چراغ رو داشبردی LED (سه حالته)، چراغ 3 پایه متوسط سه رنگ(124-247-2207)، چراغ 3 پایه بزرگ سه رنگ(127-247-2207)،چراغ 3 پایه کوچیک 3 رنگ(127-247-2207)، چراغ گردان LEDشارژی آهن ربایی(3 حالته)، چراغ چشمک زن LED آهنربایی باطری خور، چراغ گردان آهنربایی LED 30 باطری خور، چراغ پیشانی شارژی، ضربه گیر ستون، کار استاپر، مثلث احتیاط در 2 مدل (سنگین وسبک)، جلیقه چراغدار در (2 رنگ)، جلیقه شبرنگ ضخیم 3m (در 5 رنگ )، همایل شبرنگ (سبز ونارنجی)، چراغ آذرخش 2 باطری (چشمک زن)، چراغ آذرخش 2 باطری (سولاردار)
ایمن ابزار نیک 02155584266-02155584288-09190875301-09223349803
   
  بازار خیابان 15 خرداد