دوشنبه, ۲۰ آبان, ۱۳۹۸ / 11 November, 2019
آگهی عادی   -  236437

آموزش و مشاوره پروپوزال و پایان نامه ارشد و دکتری

   021-66127315
آموزش و مشاوره پروپوزال و پایان نامه ارشد و دکتری

- ارائه عنوان و مقاله بیس رایگان از مقالات 2018 و2017
-گرفتن تاییده سایت ایران
-مشاوره پروپوزال در کمتر از 10 روزk
-مشاوره تخصصی و حمایت تا زمان دفاع پایان نامه و انجام نرم افزارهای زیر

Multilog,Amos Bilog, Lisrel, Spss, Comprensive Meta Analisis, SPSS Smart-PLS, Minitab،EviewsMATLAB
- آموزش حضوری مطالب پایان نامه به دانشجو توسط اساتید موسسه

- مشاوره پروژه های آماری ( آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل رگرسیونی، سری زمانی و ...) در تمامی رشته های فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پزشکی، علوم پایه، کشاورزی و ...
تلفن همراه و تلگرام :
0919-8995493
0919-8995496

iran.project12@gmail.com
www.iran-moshaver.ir
   
  تهران میدان انقلاب