چهارشنبه, ۲۹ آبان, ۱۳۹۸ / 20 November, 2019
آگهی عادی   -  237021

نرم افزار کارنامه بیست

   09902922484
نرم افزار کارنامه بیست
مخصوص متوسطه اول و دوم و یک نسخه توصیفی برای ابتدایی
-کارنامه های متنوع و زیبا
-تجزیه و تحلیل نمرات
-گزارشات آماری ، نموداری و مقایسه ای
-اختصاص شماره صندلی
-ثبت موارد انضباطی
-طراحی سربرگ امتحانی ، دعوت نامه، رضایت نامه و تعهدنامه و سایر فرم های مورد نیاز
-ارسال پیامک اطلاع رسانی به اولیا
-ارسال پیامک نمرات
-ارسال پیامک غیبت و تاخیر دانش آموزان
-امکان دریافت پیامک از اولیا که برای مدرسه هزینه ای ندارد
-بایگانی پیامک های ارسال شده به اولیا
   
  ولنجک - خیابان دهم -پ 5