سه شنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۸ / 28 January, 2020
آگهی عادی   -  237487

نمایندگی ظهیری سروری کد 503683 بیمه پارسیان

   021-22322643
نمایندگی کد 503683 بیمه پارسیان
با مدیریت علیرضا ظهیری‌ سروری افتخار دارد تا مشاور و ارایه‌ دهنده‌ انواع‌ خدمات بیمه های بازرگانی شامل:
بیمه‌ مهندسی،
بیمه باربری،
بیمه مسئولیت،
بیمه اتومبیل - ثالث و بدنه،
بیمه درمان‌ مسافرتی،
بیمه درمان‌ و حوادث‌ گروهی،
بیمه آتش سوزی
و بیمه های عمر و سرمایه‌گذاری شما در سراسر کشور است.

آدرس اینترنتی:
https://parsianagent.ir
   
  خیابان استاد حسن بنا - خیابان خسروآبادی - پلاک 100/1