شنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۹ / 6 June, 2020
آگهی رایگان   -  237572

اسید هیومیک

   09124245286-02636559084
شرکت کیان زیست نهاده، مجموعه ای تولیدی پژوهشی در زمینه ی کشاورزی و نهاده های وابسته می باشد که با هدف گسترش کشاورزی پایدار و نیز تولید و بومی سازی جدید ترین و موثر ترین نهاده های کشاورزی روز جهان، ونیز تطبیق این نهاده ها با شرایط اکولوژیک و ژئواکولوژیک کشورمان تاسیس گردیده است.
   
  فردیس