دوشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۸ / 16 December, 2019
آگهی عادی   -  237870

مشاوره و طراحی فروش،بازاریابی و برندینگ

   09216550741
شرکت نویان صنعت هونامیک
برنامه ریزی بازاریابی و فروش شامل بخش بندی هدف گذاری جایگاه یابی می باشد که بر اساس ماتریس های تدوین استراتژی برگرفته از مدل دیوید صورت می پذیرد.
_برنامه بازاریابی جهت جذب سرمایه جذب سرمایه از طریق افراد کارآفرین و یا بانکها و مؤسسات مالی اعتباری)
_برنامه بازاریابی جهت دریافت نمایندگی فروش محصولات و خدمات از شرکتهای داخلی و خارجی _برنامه بازاریابی جهت ارائه برنامه استراتژیک بازاریابی به هیئت مدیره
_برنامه بازاریابی جهت بازنگری طرح کسبوکار تجاری Business Plan
_برنامه بازاریابی جهت استخدام مدیر بازاریابی.
فروش:
_تحلیل ورود به بازار جدید و اندازه گیری بازار و تحلیل آینده آن
_تهیه و تدوین برنامه های بازاریابی فروش
_طراحی و برنامه ریزی فروش و بازاریابی
_مشاوره در طراحی چارت سازمانی فروش
_مشاوره در انتخاب نام برند
_برنامه بازاریابی اینترنتی
_آسیب شناسی علل کاهش فروش
_شناسایی بازار مصرف بالقوه
_پیاده سازی فرآیند فروش
_ایجاد بانک مشتریان
_ارتباط مشترکCRM
_صدای مشتریانvoise
_تحلیل فروش و بازاریابی
_آموزش پرسنل فروش و بازاریابی
_فروش تضمینی و خدمات
_
   
  کرج عظیمیه 45متری کاج