جمعه, ۲ مهر, ۱۴۰۰ / 24 September, 2021
آگهی رایگان   -  237871

طراحی _جانمایی انبارها با خدمات انبارگردانی پیشرفته

   09120581109
نویان صنعت هونامیک
انبارگردانی:
1-برنامه ریزی شمارش انبار و اختصاص مدیر پروژه
2-الصاق تک انبار و کارت شناسایی و کارتکس های انبار
3-بازبینی و ممیزی شمارش و تحویل اقلام به انباردار
4-تهیه صورت جلسه انبارش
5-صدور اسناد انبارگردانی در سیستم حسابداری)
خدمات طراحی سازه ، لجستیک و جانمایی انبارها:
1-تعیین نوع، تعداد و مساحت انبارها
2-طراحی سیستم آدرس دهی اقلام در انبار
3- تعیین و طراحی ظروف، قفسه و پالت های مورد نیاز اقلام
4-مکانیابی و جانمایی سالنهای
5-تعیین نوع قیمت گذاری
6-تعیین نوع رسید ،حواله و خروج کالا
طراحی سیستم کدینگ با توجه به تنوع اقلام
(1-طراحی سیستم کدینگ با توجه به تنوع اقلام
2-الگورتیم کددینگ و ایجاد بانک اطلاعاتی
3- طراحی شاخص در سیستم کدینگ
4-طراحی کارتکس انبار با کدینگ طراحی شده)
طراحی فرایند سیستم انبار
(1-طراحی طراحی کارتکس انبار با کدینگ طراحی شدهفرایند سیستم انبار
2-رویه گردش مواد و قطعات بین انبارها وقسمتهای مرتبط
3-طراحی فرایند لجستیک و حمل و نقل بین انبار ها
4-طراحی کنترل موجودی خودکار
تهران –اقدسیه (دفتر مرکزی):28421109_021
کرج عظیمیه(دفتر ع
   
  کرج عظیمیه 45متری کاج