دوشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۸ / 16 December, 2019
آگهی عادی   -  237877

همزن الکترومغناطیس (EMS)

   09010929648/ 02128424533
شرکت زراکسیرنیما نماینده رسمی همزن های الکترومغناطیس (EMS) شرکت KMDچین
همزنهای الکترومغناطیس با ایجاد جریان مغناطیسی و گردابی در داخل تیوب مسی باعث جدایش ناخالصی از شمش و بهبود انجماد می شود.
   

همچنین مشاهده کنید