جمعه, ۴ بهمن, ۱۳۹۸ / 24 January, 2020
آگهی عادی   -  237911

میکروفیلتر

   02191077338
میکروفیلتر اولیه و ثانویه جهت جذب و جداسازی ذرات میکرونی هوای فشرده به کار میرود که بعد از شیر تخلیه کمپرسور نصب میگردد و یکی از مهمترین عوامل به کار رونده در چرخه صنایع امروزی است که حساس به ذرات خاص موجود در هوا هستند.
   
  خیابان آزادی