پنجشنبه, ۲۱ آذر, ۱۳۹۸ / 12 December, 2019
آگهی عادی   -  238097

اتوبار سعادت آباد و بایدهای اسباب کشی

   1770
+ وسایل داخل کشو با ورقه های فوم یا یونولیت محکم شده اند تا در زمان جابجایی تکان نخورند. در کشوها و کمد ها محکم شده باشند.
+ لباس ها را همانگونه که هستند بسته بندی کنید. اگر از چوب لباسی برای لباس ها استفاده می کردید، کافیست آنها را همانطور به همراه چوب لباسی داخل کارتون قرار دهید.
+ کتاب ها را داخل چمدون های چرخ دار بگذارید... برای خواندن مطلب کامل به صفحه زیر بروید
https://fadakbar.com/p-42212/fadakbar-covered-area/saadatabad-moving-service
   
  پاسداران