پنجشنبه, ۲۱ آذر, ۱۳۹۸ / 12 December, 2019
آگهی عادی   -  238185

اتوبار شهرک غرب و نکاتی برای اسباب کشی

   1770
هرنوع کابل و سیمی را از تلویزیون جدا کنید.
• می توانید سیم برق آنرا با نوار چسب کاغذی به پشت خود تلویزیون بچسبانید تا از آسیب احتمالی جلوگیری کنید.
• روی هر کابل برچسب بچسبانید تا بعداً آنها را باهم اشتباه نگیرید و بدانید که هر کابل یا سیم مربوط به کدام قسمت است.
مطلب کامل در صفحه زیر
https://fadakbar.com/p-42217/fadakbar-covered-area/shahrake-gharb-moving-services
   
  پاسداران