جمعه, ۸ مرداد, ۱۴۰۰ / 30 July, 2021
آگهی رایگان   -  238218

شرکت مبین طب توزیع محیط کشت از کمپانی های معتبر

   09122438225
لیست محیط کشت مرک(Merck) آلمان - های مدیا (himedia) هند- Scharlau شارلو اسپانیا - Aldrich آلدریچ - panreac پانراک - Sigma زیگما - Fluka فلوکا- Acros آکروس - Carloerba کارلواربا:
محیط کشت ATP Agar
محیط کشت ATP Broth،محیط کشت B12 اینوکالوم براث،محیط کشت B12 کالچر آگار،محیط کشت B12 مدیوم،محیط کشت C.L.E.D Agar،محیط کشت C.Perfingens Sporulation Broth 3،محیط کشت Clostridium Difficile Agar Base،محیط کشت Czapekdox Agar،محیط کشت Dnase Test Agar،محیط کشت DTM Medium،محیط کشت EMB Agar Levine،محیط کشت Eugonic LT 100 402،محیط کشت GN Broth،محیط کشت KF Streptococcal Agar،محیط کشت LB Broth،محیط کشت MR-VP Agar،محیط کشت آزاید دکستروز براث،محیط کشت آسپارژین براث،محیط کشت آگار آگار،محیط کشت آمیز ترانسپورت،محیط کشت آنتی بیوتیک اسی مدیوم،محیط کشت اسید براث
محیط کشت اندو آگار،محیط کشت ای سی براث،محیط کشت باسیلیوس سیریوس آگار،محیط کشت بافرد پپتون واتر،محیط کشت بایل اسکولین آگار،محیط کشت بروسلا آگار بیس،محیط کشت بروسلا براث بیس،محیط کشت برومو کروزول پارپل آزاید براث،محیط کشت بریلیانت گرین آگارو....
   
  تهران-خ آزادی-روبروی وزارت کار