سه شنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۸ / 28 January, 2020
آگهی عادی   -  238765

زعفران قاعنات اصل

   ۰۹۳۸۰۷۶۵۷۲۲
با سلام
زعفران ممتاز قائنات
۰/۵ گرم ۴۰۰۰
۱ گرم ۷۰۰۰
۲ گرم ۱۴۵۰۰
مثقال تمام ۲۹۰۰۰
شماره تماس ۰۹۳۸۰۷۶۵۷۲۲
قیمتها بصورت عمده و فروش نقدی میباشد
  تبریز