شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۸ / 25 January, 2020
آگهی عادی   -  238853

کسب و کار اینترنتی در منزل

   0937771012g
کار اول
درج مطلب و تبلیغ در سایت ها و گروه ها در زمینه کارتن پستی سایز یک
کار اول و دوم مثل هم هستند.
که فقط سایز کارتن پستی ها باهم فرق میکند. شما باید این کارتن هارا درگروه های تلگرام، اینستاگرام.سروش.وبقیه پیام رسان ها تبلیغ و بفروشید.
......................................................
کار دوم
درج مطلب و تبلیغ در سایت ها و گروه ها در زمینه کارتن پستی سایز دو
کاراول و دوم مثل هم هستند که فقط سایز کارتن پستی ها باهم فرق میکند. شما باید این کارتن هارا درگروه های تلگرام، اینستاگرام.سروش.وبقیه پیام رسان ها تبلیغ و بفروشید.
.....................................................
کار سوم
یک متن انگلیسی رو به شما میدهیم
و شما باید این یک صفحه زبان انگلیسی روبه فارسی ترجمه کنید و برای پشتیبانی بفرستید..
در این کار شما باید به زبان انگلیسی مسلط باشید.
.....................................................
کار چهارم
ساده ترین کار
برای شروع ، این کار توصیه می شود.
در این کار شما باید جذب نیرو بکنید.
یعنی میتوانید درگروه های تلگرام، اینستاگرام، سروش، واتساپ تبلیغ کن
   
  شرکت صنایع فناوران.