جمعه, ۴ بهمن, ۱۳۹۸ / 24 January, 2020
آگهی عادی   -  238946

لطفا فقط مالکین سند مسکونی تماس بگیرند: اجاره سند مسکونی با پایان کار برای وام بانکی سودسالیانه2%

   09303801515
اجاره سند مسکونی و پایان کار برای وام بانکی 2% سود سالیانه عقد قرارداد در دفترخانه و قرارداد رسمی از اشخاص حقیقی درخواست میشود با اینجانب تماس حاصل فرمایند. از سند ملکی خود به نحو احسنت استفاده کنید.
با تشکر
   
  پارک وی