شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۸ / 25 January, 2020
آگهی عادی   -  238963

خدمات شبکه، سرور، عقد قرارداد و پشتیبانی

   09029733088 - 88861426
شرکت آیریک
عضو شورای عالی انفورماتیک
عضو انجمن صنفی یارانه ای کشور
مشاوره، طراحی و پیاده سازی الگوهای شبکه
عقد قرارداد پشتیبانی و نگهداری
مدیریت مصرف اینترنت
ارتباط شعب سازمانی
مدیریت فایلها
مدیریت سطح دسترسی کابران به منابع اطلاعاتی
گرو ¬بندی کاربران
مدیریت تهدیدهای شبکه
گزار¬های مدیریتی جهت اصلاح الگوی سازمانی و افزایش بهره وری
تهیه نسخه های پشتیبان از منابع اطلاعاتی
نرم افزارهای مالی اداری، اسناد و فایلها
کابل کشی و نصب تجهیزات شبکه