چهارشنبه, ۲۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 8 April, 2020
آگهی عادی   -  238975

نمایندگی رنگ جوتن(ایزدشهر)

    01144535039 - 09394770047
فروش واجرای رنگ جوتن ازکف تا بام

نمایندگی رنگ جوتن(ایزدشهر)

فروش رنگهای (purاکرولیک -ضدقارچ وباکتری -انتی استاتیک-برون تراوا)

فروش رنگهای هریتیج

قابلیت اب گریزی باتوجه به وجود اکرولیک خالص در ساختاررنگ

مقاوم دربرابرشرایط سخت اب وهوایی

مقاوم دربرابردی اکسید کربن وکلراید

فروش واجرای رنگهای ضدUV

عدم جذب گردوغباروتمیزکاری اسان

خاصیت الاستیک وانعطاف پذیری بسیاربالاتا2.6 میلی متر

قیمت: مراجعه به نمایندگی
   
  مازندران-ایزدشهر-بلوارامام خمینی-بعدازشهرک پزشکان-دست چپ نبش گلستان27 رنگ جوتن