دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020
آگهی عادی   -  240121

کود هیومیک اسید پودری

   ۰۹۹۱۳۶۸۵۲۸۲
ثبت سفارش۰۹۹۱۳۶۸۵۲۸۲مستقیم و بی واسطه از درب کارخانه سبزینه مارال
ازطریق واحد فروش مستقیم کارخانه
ارسال به کل کشور
????????????کود هیومیک و فولویک اسید پودری :
مزایا:
افزایش حاصلخیزی و باروری خاک و افزایش جمعیت میکرو ارگانیسم ها
• افزایش توانایی جذب عناصر از جمله فسفر که باعث افزایش طول، تعداد و انشعابات ریشه می شود
• سازگاری با محیط زیست ، سلامتی انسان و حیوانات
• افزایش رشد گیاهان از طریق بهبود در جذب عناصر
• افزایش قابلیت جذب و نگهداری آب توسط خاک
• کاهش مصرف کودهای شیمیایی و کاهش آلودگی خاک و کاهش هزینه ها
• افزایش در وزن ، تعداد و کیفیت محصولات باغی و زراعی
• تعدیل تنش شوری و کم آبی
یکی از وظایف هیومیک اسید کمک به کاهش pH خاک‌های قلیایی و آهکی است. البته برای اصلاح خاک‌های قلیایی و آهکی . همچنین اسید هیومیک مقاومت نسبت به شوری آب و خاک، کم آبی و سرما را هم در گیاهان افزایش می‌دهد. 
قیمت شرکتی
نقد واقساط
   
  یزد شهرک صنعتی نیکواشکذر