شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020
آگهی عادی   -  240157

جذب پرسنل دفتری در آکادمی زبان های خارجه سپانو

   01333330595
آکادمی زبان سپانو اقدام به جذب پرسنل دفتری میکند.افراد واجد شرایط لطفا جهت همکاری به سایت آموزشگاه مراجعه کرده و فرم مربوط به همکاری را پر نمایید.
https://www.sepano-ac.ir/
   
  رشت،منظریه،کوچه اسیری