شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020
آگهی عادی   -  240565

خرید ملک در ترکیه

   +۹۸ ۲۱-۲۲۳۸۳۷۴۳ - +۹۰ ۲۱۲ ۲۱۲ ۴۴۰۱
خرید ملک در ترکیه با توجه به دو قانون جدیدی که دولت ترکیه تصویب کرده، بسیار افزایش یافته است. که فقط مختص ایرانیان نمی باشد. و شهروندان کشورهای دیگر نیز تمایل به خرید ملک در ترکیه دارند.
موسسه بین المللی گلوبال کادرو با انجام تمام مراحل به صورت قانونی و به صورت دقیق ، و در جریان گذاشتن متقاضی در تمام مراحل، کار شهروندی ترکیه را به بهترین نحو انجام می دهد.
   
  ترکیه - استانبول ، ایستگاه متروی عثمان‌بی، خروجی روملی