جمعه, ۲ اسفند, ۱۳۹۸ / 21 February, 2020
آگهی عادی   -  241281

کیت الایزا | خرید کیت آزمایشگاهی الایزا | Elisa Kit

   09100055116
کیت ازمایشگاهی الایزا
کیت الایزا دارای ماده هایی هستند، که برای انجام دادن تست الیزا Elisa توسط محققان یا کارشناسان آزمایشگاه های تشخیصی و تحقیقاتی استفاده می شود، پایه و اساس بر موجودیت آنتی ژن و آنتی بادی در نمونه می باشد ،در حالت کلی این تست برای ردیابی آنتی ژن یا آنتی بادی به کار می رود به این صورت که یکی از این 2 ماده در بستر جامد ثابت می شود و برای رد یابی دومی مورد استفاده قرار می گیرد .

کیت ازمایشگاهی الایزا elisa
تست الایزا یک آزمایش ایمونووژیکی استاندارد و نسبتا دقیقی می باشد روش های الایزا به روش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود در روش مستقیم آنتی ژن یا آنتی بادی مورد نظر به طور مستقیم بر فاز جامد پوشش داده می شود سپس آنتی بادی یا آنتی ژن مکمل و نشاندار شده ان به سیستم اضافه می شود در روش غیر مستقیم سرم رقیق شده به آنتی ژن های پوشش داده شده در فاز جامد اضافه می شود و با آنالیز سیگنال به وجود آمده می توان به وجود آنتی ژن یا آنتی بادی مورد نظر دسترسی پیدا کرد.در روش رقابتی الایزا دو آنتی ژن یا دو آنتی بادی برای اتصال به لیگاند رقابت می کنند.تست الایزا به روش ساندویچ در وا
   
  ارسال کیت الایزا به سراسر ایران