پنجشنبه, ۲۳ مرداد, ۱۳۹۹ / 13 August, 2020
آگهی عادی   -  241294

بذر یونجه

   09165768957
بذریونجه هیبرید پوشش دار شده با : کود کالفوس Calphos(روی و منگنز ) -قار چکش Apron Xl و باکتری ریزوبیوم
پایه بلند و پر برگ
رشدسریع و بدون خواب
مقاوم در برابر بیماریها و آفات
تحمل بالا به تنش های شوری و کم آبی
شناسنامه دار و مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی و حفظ نباتات ایران
   
  خوزستان اهواز -شهرک ملی حفاری -خیابان گل یخ مجتمع تجاری امید طبقه اول واحد 86