چهارشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۴۰۰ / 4 August, 2021
آگهی رایگان   -  242124

کیت کلرسنج

   09121080157-22321197-28421800
کیت کلر , کیت کلرسنج
کیت کلرقرصی , کیت کلرقطره ای , کیت کلرو پی اچ قطره ای
کیت کلرسنج قرصی دستی یا کیت اندازه گیری کلرو پی اچ ,
کیت کلرقطره ای زرد رنگ جهت اندازه گیری کلر آزاددر آب آشامیدنی و استخری
کیت کلرسنج پودری در جعبه مخصوص جهت اندازه گیری کلر آزاد
کیت کلرسنج برحسب نوع برند دارای مدلها و قیمتهای مختلفی است
اگر بخواهیم از جنبه اقتصادی به مورد اندازه گیری کلر یا استفاده از کیتهای کلرسنج نگاه کنیم بایدبه عرض شما برسانم که این یکی از مهمترین موارد کنترل و تست آب چه آب آشامیدنی و چه آب استخری می باشدکیت کلرسنج پالین تست با قابلیت اندازه گیری کلرآزاد از 0.1ppm تا 6 ppm می باشد کیت کلرسنج پالین تست palintest جهت انجام تستهای اولیه بصورت رایگان دارای 40عددقرص که
20عددآن قرص دی پی دی DPD و 20 عددآن قرص پی اچ PH می باشد نوع دیگری از کیتهای کلرسنج کیت کلرقطره ای می باشد
کیت کلرسنج-کیت کلرسنج قرصی-کیت کلرسنج قطره
   
  بزرگراه رسالت