جمعه, ۱۵ فروردین, ۱۳۹۹ / 3 April, 2020
آگهی عادی   -  243125

دانلود داده های بورسی، مالی و اقتصادی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸ برای ایران و سایر کشور ها

   09122410459
دانلود داده های بورسی، مالی و اقتصادی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸ برای ایران و سایر کشور ها

دانلود کلیه داده های بورسی، مالی و اقتصادی برای تمامی شرکت های بورسی، فرابورس، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری برای کارهای تحقیقاتی، مقالات و پایان نامه ها و … به همراه گارانتی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸

تحلیل داده ها با نرم افزار های مورد نیاز شما در صورت درخواست.
در ادامه بخشی از داده های موجود در پایگاه داده های ما آمده است :
داده های بانکی

کلیه داده های مربوط به بانک های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸
داده های غیر بانکی

کلیه داده های بورسی مربوط به بانک های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸

کلیه داده های بورسی مربوط به کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸
داده های مربوط به صورت های مالی شامل اقلام ترازنامه، صورت سود زیان و صورت جریان وجوه نقد شامل:

سن شرکت، نام مدیرعامل، دوره تصدی مدیر عامل، قیمت سهم بصورت روزانه ماهانه سالانه و سفارشی، ارزش بازار، ارزش بدون تعدیل تلفیقی،

سرمایه، eq، سود (زیان) عملیاتی،