دوشنبه, ۱۲ خرداد, ۱۳۹۹ / 1 June, 2020
آگهی عادی   -  243922

سمپاشی ملخ

   09919394311
وقتی ملخ ها حمله را شروع می کنند ، سمپاشی ملخ ها بهترین راه حل مناسب است.
سمپاشی ملخ اگر برای جلوگیری از زیاد شدن آنها باشد و تمرکز روی تخم ها و ملخ های جوان باشد مبارزه ای موثر برای آنهاست.
انواعی از سموم که برای سمپاشی ملخ ها در جهت نابودی آنها استفاده می شود بسیار متنوع و کم هزینه هستند.
برای سمومی که استفاده می شود اگر روغن کانولا یا کارباریل به ترکیب آنها اضافه شود تاثیر این سموم را دوچندان می کند.
سمپاشی ملخ ها به این صورت است که سم روی گیاهان اعمال می شود که بعضی از آنها اثرات کمی برای نابودی ملخ ها دارد و برخی دیگر آنها برای ریشه کنی ملخ ها استفاده می شود که ویژگی این سموم این است که با وجود قوی بودن با میوه ها و گیاهان مورد استفاده سازگاری دارد.
سمپاشی ملخ ها در ایران با توجه به اینکه ملخ ها از عربستان وارد کشور ما شده اند باید مورد توجه قرار بگیرد و اقدام شود.
سمپاشی تضمینی با شرکت سمپاشی آریا????

https://www.xn--mgbxe0e7o9p.com/سمپاشی-ملخ/