جمعه, ۳ بهمن, ۱۳۹۹ / 22 January, 2021
آگهی رایگان   -  245439

فروش و تولید کننده پیشبند نایلونی یکبار مصرف جراحی

    ۰۹۱۲۶۹۳۷۸۱۶ - ۰۹۳۵۹۶۹۵۴۱۲
تولید کننده پیشبند نایلونی یکبار مصرف جراحی


پیش بند یکبار مصرف پزشکی

این نوع پیش بندها برای مصرف پزشکان و جراحان استفاده میگردد
دهقانی:
۰۹۱۲۶۹۳۷۸۱۶ - ۰۹۳۵۹۶۹۵۴۱۲
   
  شهر ری – باقرشهر