شنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۹ / 6 June, 2020
آگهی رایگان   -  245449

فاکتور رسمی

   09928515601
فاکتور رسمی,09928515601
می دانید که صدور فاکتور رسمی برای هر واحد تجاری بسیار ضروری و واجب است. در مطالب قبل شما را با مهم ترین نکات در مورد فاکتور رسمی آشنا کردیم. در ادامه با ما همراه باشید تا در مورد صدور فاکتور رسمی اطلاعات بیشتری به دست آورید.

مشخصات چاپ فاکتور رسمی(دارایی،مالیاتی،خدمات،صورت حساب فروش محصول)شامل موارد زیر است:

-شاخص مهم چاپ کردن فاکتور رسمی نوع چاپ شماره سریال آن بوده که باید به صورت چاپ افست یا ملخی به رنگ قرمز و کمی برجسته صورت گیرد که به آسانی برای ممیز دارایی قابل تشخیص بوده و با چاپ دیجیتال و شماره زدن دستی کاملا متمایز می باشد.
براساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم هزینه های مورد قبول برای مشخص شدن درآمد مشمول مالیات به توضیحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می شود عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف به مدارک متکی بوده و به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت کردن حد نصاب های مقرر مرتبط باشد.
  تهران