پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰ / 6 May, 2021
آگهی رایگان   -  250845

فروش تجهیزات هانا

   02166957095 - 09125840466
* انواع PH مترهای دیجیتال قلمی ، رومیزی و پرتابل
* انواع EC مترهای دیجیتال قلمی ، رومیزی و پرتابل
* انواع رفرکتومتر های پرتابل – رومیزی
* کارل فیشر ولومتری
* تیتراتور پتانسیومتری
* فتومتر متر مخصوص COD و PH به همراه ترمو راکتور COD
* انواع محلول های کالیبراسیون و انواع بافرها
* انواع الکترود های PH و EC

   
  خیابان جمهوری- مابین خیابان فخر رازی و دانشگاه- پلاک 997- واحد 1