یکشنبه, ۲۹ فروردین, ۱۴۰۰ / 18 April, 2021
آگهی رایگان   -  251458

کپی و پرینت ارزان

   09131824733
پرینت یکرو سیاه و سفید A4
تعداد از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برگ : ۱۸۰ تومان

پرینت یکرو سیاه و سفید A4
تعداد بالای۱۰۰۰ برگ : ۱۶۰ تومان

پرینت دورو سیاه و سفید A4
تعداد از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برگ : ۲۰۰ تومان

پرینت دورو سیاه و سفید A4
تعداد بالای ۱۰۰۰ برگ : ۱۸۰ تومان

پرینت یکرو رنگی A4 :
تا صد برگ : ۱۵۰۰ تومان

پرینت یکرو رنگی A4 :
از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برگ : ۱۰۰۰ تومان

پرینت دورو رنگی A4 :
تا صد برگ : ۲۰۰۰ تومان

پرینت دورو رنگی A4 :
از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برگ : ۱۵۰۰ تومان
  میدان توحید، جنب بانک سپه ، دفتر چاپ و طراحی ترنج