پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰ / 6 May, 2021
آگهی رایگان   -  251962

ارتودنسی در آمل دکتر میرزایی

    011-44220767
فـارغ الـتـحـصـیـل دوره عـمـومـی دنـدانـپـزشـکـی از شـیـراز

بـورد تـخـصـصـی ارتـودنـسـی از دانـشـگـاه پـزشـکـی شـهـیـد بـهـشـتـی

عـضـو هـیـیـت عـلـمـی دانـشـگـاه عـلـوم پـزشـکـی بـابـل از سـال ٨٩

نـفـر اول آزمـون عـلـوم پـایـه کـشـور در سـال ٨٢

دانـشـجـوی نـمـونـه کـشـور در سـال ٨۵

نـفـر سـوم امـتـحـان ورودی تـخـصـص
منبع: ارتودنسی در آمل دکتر میرزایی
   
  آمـل / خـیـابـان ۱۷ شـهـریـور/ جـنـب اداره بـرق / مـجـتـمـع سـپـهـر / طـبـقـه سـوم