پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰ / 6 May, 2021
آگهی رایگان   -  252301

اکوستیک درب،ضدصداکردن درب،لمثه درب،تجهیز سالن امفی تئاتروکنفرانس

   09159168582
ساخت وتولید درب نیمه اکوستیک،ضدصدا کردن دربهای قدیمی وجدید،لمثه کوبی درب،تجهیز سالن های امفی تئاتروکنفرانس،اکوستیک کردن سالن امفی تئاتروکنفرانس بااستفاده از تجهیزات مدرن
  مشهد.بلوار ابوطالب