دوشنبه, ۱۱ مرداد, ۱۴۰۰ / 2 August, 2021
آگهی عادی   -  252904

تعمیر هارد ، بازیابی اطلاعات هارد

   03132355820
1 – هارد روشن نمیشود.
2 – هارد روشن میشود اما شناسایی نمیشود.
3 – هارد روشن میشود و بعد از چند بار صدای تیک تیک، خاموش میشود.
4 – هارد روشن میشود که با صدای ناهنجار که از دور نیز قابل شنیدن میباشد.
خرابی نرم افزاری
1 – هارد روشن شده اما در Disk Management شناسایی نمیشود.
2 – در Disk Management شناسایی شده اما با ظرفیت 0 نشان میدهد.
3 – شناسایی شده اما زمان استخراج اطلاعات به کندی و در بعضی از موارد اطلاعات قابل کپی نمیباشد .
بیشترین خرابی مربوط به گزینه 1 میباشد هارد روشن میشود اما در کامپیوتر شناسایی نمی شود .
این نوع خرابی که مربوط به سیستم عامل هارد یا همان Service Area هارد میباشد
ریکاوری هارد
ریکاوری اطلاعات هارد
نکته:
این نمونه هاردها اطلاعات سریعا استخراج شود چون در بعضی از موارد مشاهده شده است که هارد پس از مدتی دیگر دیتکت نشده است ،اما اگر هارد با صدای ناهنجار روشن شد نیاز به جراحی در کلین روم پیشرفته و از طریق یک هارد مشابه جابجایی قطعه خراب از جمله هد یا اسپیندل گردد.
  خیابان طالقانی ، بازار کامپیوتر ، پلاک 89