چهارشنبه, ۲۸ مهر, ۱۴۰۰ / 20 October, 2021
آگهی ویژه   -  254480

توری جوشی بهترین قیمت توری جوشی

   02166318069_02166131258_09125853237
توری جوشی چشمه 2 سانت مفتول 9 دهم میل گالوانیزه گرم
عرض 1/20 طول 30 متر به وزن حدود 18/5 کیلو گرم
توری جوشی چشمه 1 سانت مفتول 1 میل گالوانیزه گرم
عرض 120 سانت طول 30 متر به وزن حدود 30 کیلو گرم
   
  بازار آهن شاد آباد،بهاران 1،بلوک 33،پلاک 68