سه شنبه, ۲۹ بهمن, ۱۳۹۸ / 18 February, 2020
مجله ویستا

رده بندی بهترین فوتبالیست های سال ۲۰۰۵ آلمان در مجموع ۱۰۱۲ رأی


رده بندی بهترین فوتبالیست های سال ۲۰۰۵ آلمان در مجموع ۱۰۱۲ رأی
۱- میشائیل بالاك (بایرن مونیخ) ۵۱۶ رای
۲- لوكاس پودولسكی (اف.ث.كلن) ۱۰۳ رأی
۳- مارسلینیو (هرتابرلین) ۹۹ رأی
۴- مارك مینتال (نورنبرگ) ۵۵ رأی
۵- باستین شواین اشتایگر (بایرن مونیخ) ۳۹ رأی
فهرست بهترین بازیكنان آلمان از سال ۱۹۶۰
۱۹۶۰ _ اووه زیلر (هامبورگ)
۱۹۶۱- ماكس مورلوك (نورنبرگ)
۱۹۶۲-كارل هاینس اشنلینگر (اف.ث.كلن)
۱۹۶۳-هانس شفر (اف.ث.كلن)
۱۹۶۴- اووه زیلر (هامبورگ)
۱۹۶۵-هانس تیلوفسكی (بورسیا دورتموند)
۱۹۶۶- فرانس بكن بائر (بایرن مونیخ)
۱۹۶۷- گرد مولر (بایرن مونیخ)
۱۹۶۸- فرانس بكن بائر (بایرن مونیخ)
۱۹۶۹- گرد مولر (بایرن مونیخ)
۱۹۷۰-اووه زیلر (هامبورگ)
۱۹۷۱- برتی فوگتس (مونشن گلادباخ)
۱۹۷۲- گونتر نتزر (مونشن گلادباخ)
۱۹۷۳-گونتر نتزر (مونشن گلادباخ)
۱۹۷۴- فرانس بكن بائر (بایرن مونیخ)
۱۹۷۵- سپ مایر (بایرمونیخ)
۱۹۷۶-فرانس بكن بائر (بایرن مونیخ)
۱۹۷۷- سپ مایر (بایرن مونیخ)
۱۹۷۸- سپ مایر (بایرن مونیخ)
۱۹۷۹- برتی فوگتس (مونشن گلاد باخ)
۱۹۸۰-كارل هاینس رومنیگه (بایرن مونیخ)
۱۹۸۱- پل برایتنر (بایرن مونیخ)
۱۹۸۲- كارل هاینس فورستر (اشتوتگارت)
۱۹۸۳- رودی فولر (وردر برمن)
۱۹۸۴- هارالد شوماخر (اف.ث.كلن)
۱۹۸۵- هانس پتر بریگل (هلاس ورونا)
۱۹۸۶- هارالد شوماخر (اف.ث.كلن)
۱۹۸۷- اووه ران (مونشن گلادباخ)
۱۹۸۸-یورگن كلینزمان (اشتوتگارت)
۱۹۸۹- توماس هسلر (اف.ث.كلن)
۱۹۹۰- لوتار ماتیوس (اینتر میلان)
۱۹۹۱- اشتفان كونتز (كایزرز لاترن)
۱۹۹۲- توماس هسلر (آ.اس.رم)
۱۹۹۳- آندریاس كوپكه (نورنبرگ)
۱۹۹۴- یورگن كلینزمان (تاتنهام)
۱۹۹۵- ماتیاس سامر (بوروسیا دورتموند)
۱۹۹۶- ماتیاس سامر (بوروسیا دورتموند)
۱۹۹۷- یورگن كولر (بورسیا دورتموند)
۱۹۹۸- اولیور بیرهوف (آ.ث.میلان)
۱۹۹۹- لوتارماتیوس (بایرن مونیخ)
۲۰۰۰- اولیوركان (بایرن مونیخ)
۲۰۰۱- اولیور كان (بایرن مونیخ)
۲۰۰۲- میشائیل بالاك (بایرلوركوزن/بایرن مونیخ)
۲۰۰۳- مشائیل بالاك (بایرن مونیخ)
۲۰۰۴- آیلتون (وردربرمن/ شالكه ۰۴)
۲۰۰۵- میشائیل بالاك (بایرن مونیخ)
منبع : روزنامه همشهری

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه جام جمسایت عصرایرانخبرگزاری یورونیوزسایت فراروروزنامه سازندگیخبرگزاری برناوبگردیخبرگزاری تسنیمسایت شفقناسایت آفتاب نیوز