سه شنبه, ۲۱ مرداد, ۱۳۹۹ / 11 August, 2020
مجله ویستا


مجموعه مقالات حقوقی: حقوق مدنی، حقوق بازرگانی، حقوق کیفری، حقوق بین‌الملل خصوصی


تاریخ نشر : ۸۵۰۳۰۳
تیراژ : ۲۰۰۰
تعداد صفحه : ۳۳۶
نوبت چاپ : ۱
شابک : ۹۶۴-۷۸۲۰-۷۳-۹
شماره کنگره : ۸۵۳۰۳۰۸۸
رده دیویی : ۳۴۶.۵۵
محل نشر : تهران
جلد : گالینگور
قطع : وزیری
زبان کتاب : فارسی
نوع اثر : تالیف
نویسنده : شهیدی - سیدمهدی

این مجموعه، حاوی مقالاتی از نگارنده در زمینه‌ی حقوق مدنی، حقوق بازرگانی، حقوق کیفری، و حقوق بین‌الملل خصوصی که تحت این عناوین فراهم آمده است: 'قرارداد تشکیل بیع'، 'قدرت بر تسلیم مورد معامله'، 'فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی'، 'ادله‌ی اثبات دعوی و ادله‌ی اثبات احکام'،' مرور زمان در دعاوی مخصوص به فسخ یا بطران معاملات'، 'وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع'، 'صلح مال در برابر تعهد به پرداخت مستمری'، 'اقرار غیر مجرد'، 'مسئولیت حقوقی ناشی از تقادم وسایل نقلیه'، 'تلقیح مصنوعی انسان'، 'وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی'، 'بررسی ابعاد حقوقی اهدا و انتقال جنین'، 'رابطه‌ی انسان با حقوق کلی مدنی و حق کلی اجرای حقوق'، 'تجاوز از حق'، 'تفسیری در باب ماده‌ی 533 قانون تجارت'، 'برخورد مقررات قانون مدنی و تجارت درباره‌ی قرارداد حمل و نقل'، 'جعل، مقدمه‌ای بر حکم تعریفی در ماده‌ی 97 قانون مجازات عمومی'، 'مسایلی در باب جرم استفاده از سند مجعول'، 'حمله‌ی غیر قابل مجازات و دفاع مشروع'، 'قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی خصوصی' و 'قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بین‌المللی خصوصی'.


همچنین مشاهده کنید
روزنامه سازندگیروزنامه اعتمادروزنامه خراسانسایت خبر ورزشیخبرگزاری ایرناروزنامه فرهیختگانسایت الفسایت رویداد 24روزنامه رسالتسایت تجارت نیوز