یکشنبه, ۵ خرداد, ۱۳۹۸ / 26 May, 2019
مجله ویستا

ابوذر بوزجانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۳۸۷) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: صوفی ، شاعر
وی از بزرگان مذهب محمدبن کرام سجستانی نیشابوری بود و نخستین تجربه‌های شعر عرفانی از او است. وی معاصر با سبکتگین ، پدر محمود غزنوی است و ابوذر که در آن ایام پیری موقر بوده به اتکای پایگاه معنوی خویش سبکتگین را موعظه کرده است. از اقوالی که از وی روایت شده حالات روحی و عزلت‌جوئی وی آشکار بوده است. بوزجانی در شعر فارسی و عربی دست داشته و اشعاری چند از او در برخی منابع کهن نقل شده است. از جمله:
تو به علم ازل مرا دیدی
دیدی انگه به عیب بخریدی تو
به علم آن و من به عیب همان
رد مکن آنچه خود پسندیدی
منبع : مطالب ارسالی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت عصرایرانروزنامه تعادلسایت نامه نیوزسایت آفتاب نیوزسایت ارانیکو