چهارشنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۸ / 22 January, 2020
مجله ویستا

حسن خان مرتضی قلی شاملو


جنسیت: مرد
تخلص: مرتضی
تولد و وفات: ( ... )۱۰۵۳ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش ، خطاط و شاعر
از بزرگان طایفهٔ شاملو بود که در زمان شاه‌صفی سمت ایشیک‌‌آقاسی‌باشی دیوان و دیوان‌بیگی یافت و در زمان شاه‌عباس دوم به رتبهٔ قورچی‌باشی رسید. بعد به‌‌‌علتی معزول و پس از مدتی به انزوا به حکومت اردبیل معین شد. او همچنین در عصر شاه سلیمان صفوی به حکومت قم رسید. این هنرمند از پیشوایان خط شکسته نستعلیق بود و بنا به روایتی خط شکسته را از خط نستعلیق استخراج کرده و تصرفاتی در آن به‌‌‌عمل آورده است. وی را از استادان شفیعا می‌دانند. او دوستدار شاعران و معاشر آنان بود و خود نیز شعر می‌سرود و "دیوان" او قریب چهارهزار بیت است. از خطوط وی: یک قطعه به قلم کتابت خفی و غبار خوش ، با رقم: "بتاریخ... سنهٔ ۱۰۵۳ مرتضی قلی ابن حسن شاملو". از آثار نقاشی وی: تصویر شیر خوابیده‌ای به سیاه‌قلم ، با رقم: "مرتضی قلی شاملو"؛ تصویر شتری که به نازک قلمی آورده و امضاء طغرائی خود را ذیل آن قرارداده است؛ با رقم: "مرتضی‌قلی شاملو".
منبع : مطالب ارسالی

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه آرمان ملیروزنامه دنیای اقتصادروزنامه شهروندسایت الفسایت ارانیکوسایت عصرایرانسایت خبر ورزشیسایت اعتماد آنلاینسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری ایلنا