پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

بابایی

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش
   ۵۵۶۳۴۳۸۱
  تهران - تهران - خ. مولوی - روبروی بیمارستان شهیداكبرآبادی - ك. حاج ابوالفضل - پاساژ ایران - پ. 4