چهارشنبه, ۲۴ مهر, ۱۳۹۸ / 16 October, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

مهندسی آلیتالیا

خطوط هواپیمائی
نماینده شرکت: AUSTRIA
   
   ۰۲۱-۸۸۷۱۱۵۱۲ - ۸۸۷۱۳۸۰۱ - ۸۸۷۱۹۶۰۶
  تهران - تهران - میدان آرژانتین ـ ساختمان بانک تجارت ـ پلاک ۷ ـ طبقه دوم