چهارشنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۸ / 26 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

بختیاری

پارچه - فروش (بزازی)
   ۵۵۸۱۰۱۰۹
  تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - ك. زیبا - سرای زیبا - پ. 177

همچنین مشاهده کنید