دوشنبه, ۲۹ مهر, ۱۳۹۸ / 21 October, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

كالاتك، شركت

پارچه - واردات و/یا صادرات
   ۸۸۴۱۷۴۵۷, ۸۸۴۱۰۷۸۶
  تهران - تهران - خ. شریعتی - خ. شكرآبی - ساختمان 10 - واحد 17