سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

خاك و سنگ (جهاد توسعه) ، شركت

معدن : پیمانكاران
   ۵۵۴۱۴۶۴۱, ۵۵۴۱۷۴۰۳
  تهران - تهران - خ. كارگر جنوبی - چهارراه لشكر - خ. غفاری - ش. 262